Có hay không thông tin các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

212
Có hay không thông tin các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Gần đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTC. Do đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Và theo Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/3/2021. Điển hình là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Chính phủ.

Trong đó, kể từ ngày 1/3/2021, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, cụ thể ở bài viết dưới đây. Hãy cũng diaocbienhoa tìm hiểu về những thông tin này nhé.

Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Có hay không thông tin các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ 1/3/2021; doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. Cụ thể; doanh nghiệp được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ 01/03/2021.

Nghị định nêu rõ; trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử; doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định.

Về mức phí bảo hiểm; căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình; doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét; điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Về thời hạn bảo hiểm; Nghị định quy định đối với xe mô tô hai bánh; ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm.

Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Nghị định 05/2021/NĐ-CP ban hành ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý; khai thác cảng hàng không sân bay có hiệu lực từ ngày 10/03/2021. Nghị định này quy định chi tiết về quản lý; khai thác cảng hàng không; sân bay tại Việt Nam bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các tổ chức; cá nhân liên quan đến quản lý; khai thác cảng hàng không sân bay; quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không sân bay; mở; đóng cảng hàng không; sân bay; cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không; sân bay; giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không; sân bay…

Quy định mới về giao khu vực biển

Có hiệu lực từ 30/03/2021; Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ban hành ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức; cá nhân khai thác; sử dụng tài nguyên biển.

Nghị định trên quy định việc giao các khu vực biển nhất định từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ra đến hết các vùng biển Việt Nam cho tổ chức; cá nhân để khai thác; sử dụng tài nguyên biển theo văn bản cho phép khai thác; sử dụng tài nguyên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức; cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quy định nộp chứng nhận xuất xứ hàng nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

Có hay không thông tin các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA). Thông tư quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

Điều khoản a

Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu.

Điều khoản b

Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA; người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung; nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Điều khoản c

Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn hiệu lực quy định tại điểm b nêu trên vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét; quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp xuất trình muộn khác; hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Việc kiểm tra; xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 05/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2021.

Nguồn: cafebiz.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *